Návrat žáků do školy

Publikováno: 23. 11. 2020 Autor(ka): Martina Říhová

Žáci základních škol se vrátí do tříd v pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat po týdnu. 

Návrat žáků do školy

V týdnu od 30.11.2020 budou na II. stupni přítomni žáci 6. a 9. ročníku, další týden žáci 7. - 9. ročníku.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Ranní družina je zrušena.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci školy (předem přihlášení) si mohou stravu odebrat (take-away) na rohu školy u plechových dveří ve 13.00 hod.