Múzy na dálku

Publikováno: 28. 1. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Jedná se o soutěžní přehlídku, která je určena všem dětem a žákům z MŠ a ZŠ Prahy 5 a bude probíhat ve 3 oblastech: literární, výtvarné a hudební

Múzy na dálku

Připravily ji pracovní skupiny v rámci MAP II Praha 5 a její začátek je stanoven na 1. 2. 2021. Téma pro školní rok 2020/21 je "Radost a život v on-line době".

Soutěž má také svůj profil na FCB (facebook.com/muzy.nadalku).