Možnost nahlédnutí do spisu - zápis do 1. tříd

Publikováno: 5. 5. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Vážení rodiče,

podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit ve dnech 10. a 11. 5. 2021 v budově Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvkové organizace, ve 2. patře od 11. do 15. hodin, dveře. č. 209 a 210. Dále upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Možnost nahlédnutí do spisu - zápis do 1. tříd