Informace k provozu školy a školky od 27.2. do 21.3.2021

Publikováno: 27. 2. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Informace k provozu školy a školky od 27.2. do 21.3.2021

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Po dobu uzavření školy mají děti obědy automaticky odhlášené. Přihlášeni jsou pouze ti, kteří již obědy odebírali do menuboxu. Pokud máte o oběd zájem, musíte ho dítěti přihlásit. Výdej obědů bude mezi 12.45 - 13.15 hodin ve vchodu do jídelny z ulice Na Březince

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.