Zápisy pro školní rok 2022/23

Hledáte tu nejlepší školu pro svého budoucího prvňáčka?

A víte, že ji máte kousek od domu?

ZŠ U Santošky navazuje na to nejlepší ze své 120 let dlouhé historie! Na co se u nás můžete těšit?

 • Erudovaný pedagogický sbor pečující o zdravé klima školy
 • Respekt k individualitě žáka
 • Úzkou spolupráci školy s rodinou 
 • Tripartity – schůzky pro každého žáka individuálně: učitel - zákonný zástupce - žák
 • Výuku anglického jazyka již od první třídy, od třetí třídy s rozšířenou hodinovou dotací
 • Týden s Edisonem - intenzivní angličtina se studenty cizinci, rodilý mluvčí ve vyšších ročnících 
 • Moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi
 • Vlastní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a další školní hřiště na Nikolajce
 • Pestrou nabídku kroužků všech druhů
 • Školní parlament, Klub mladého diváka a projekty
 • Mnohé kulturní a sportovní akce, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz

 

INFORMACE K ZÁPISŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 BUDOU AKTUALIZOVÁNY POZDĚJI.